Liečebňa dlhodobo chorých


Geria s.r.o., Jilemnického 2, 07501 Trebišov

 • Liečebňa dlhodobo chorých poskytuje starostlivosť pre starších a dlhodobo chorých pacientov
     s priemernou dĺžkou hospitalizácie 21 dní,
 • naše zariadenie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, z ktorých je hradená
     zdravotná starostlivosť,
 • chorých odosiela v indikovaných prípadoch do LDCH a odporúča prijatie všeobecný ošetrujúci
     lekár, alebo iný odborný lekár
  , ktorý potrebu prijatia uvedie na vymennom lístku
 • pacienti majú zabezpečenú 24 hodinovú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť,
 • poskytujeme antidekubitné matrace, invalidné vozíky, plienky a ostatné rehabilitačné pomôcky,
     lieky, infúzie v réžií LDCH,
 • v našich priestoroch sa nachádza nadštandardná izba, so sociálnym zariadením a TV,
 • zabezpečíme manikúru a pedikúru na požiadanie.


 • Možnosť prenájmu postelí.

  Náplňou našej činnosti je ústavná (lôžková) starostlivosť pre starších a dlhodobo chorých občanov.  Hospitalizáciu v liečebni poskytujeme bezplatne.

  Liečebňa dlhodobo chorých je lôžkové zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, t.j. po ukončení diagnostického procesu a po zvládnutí akútneho stavu.


  Poskytuje odbornú liečebnú starostlivosť pacientom s chronickými ochoreniami, u ktorých je potrebné zaistiť liečbu s každodennou lekárskou vizitou, kde je zabezpečená komplexná liečebno - preventívna ošetrovateľská starostlivosť. U ležiacich pacientov sa ošetrovateľská starostlivosť zameriava na prevenciu preležanín a iných komplikácií súvisiacich s imobilitou.


  Cieľom našej starostlivosti je stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta tak, aby si čo najdlhšie udržal maximálnu možnú sebestačnosť a oddialiť jeho závislosť a odkázanosť na druhej osobe.


  Na liečebňu sú pacienti prijímaní na základe výmenného lístka od praktického alebo odborného lekára, alebo prekladom z iného oddelenia z nemocnice, po dohovore s primárom oddelenia.


  Dôležitou súčasťou každodennej práce je poskytovanie informácii a rád pacientom, aj ich príbuzným alebo osobám, ktorí sa starajú o chorého v domácnosti. Vo svojich diagnostických, liečebných a ošetrovateľských činnostiach postupujeme podľa diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských štandardov. Lekárska a ošetrovateľská starostlivosť pacientovi je poskytovaná tímom lekárov, sestier a pomocného zdravotného personálu s primeraným kvalifikačným predpokladom.


  Našimi klientami sú pacienti:
  - so stratou pohyblivosti ako následok somatických ochorení,
  - stavy po prekonaných akútnych cerebrovaskulárnych príhodách, inkontinentní pacienti,
  - s chronickým ochorením kardiovaskulárneho a dýchacieho systému,
  - pacienti po úrazoch, alebo po náhrade kĺbu protézou s komplikáciami,
  - pacienti s chronickými ochoreniami tráviacich orgánov,
  - pacienti s malígnymi ochoreniami vyžadujúci symptomatickú liečbu,
  - pacienti po amputáciách končatín vyžadujúci denné ošetrovanie,
  - pacienti s poruchami kognitívnych funkcii.

  Návštevné hodiny sú povolené od pondelka do nedele od 1400do 1630 hod.


  Neodporúčame návštevy deťom do 10 rokov.
  Ak ste boli spokojný so starostlivosťou zdravotnej sestry v našej ličební, spokojnosť môžete napísať na www.podakujsestre.sk
     
  Adresa liečebne :
    Géria s.r.o. - LDCH
      / budova hygieny 2. posch. /
    Jilemnického 2
      Trebišov 075 01
       
      MUDr. Vladimír Hodovanec
  tel.:
    056 666 0298    Primár liečebne
       
      MUDr. Andrej Buban, MUDr. Potocký Peter
  tel.:
    056 666 0723    Lekári
       
      Mgr. Anna Rugolská

  tel.:
    0948 216 026   Vrchná sestra
       
  tel.:
    056 666 0526    Non-Stop / vyšetrovňa /
  tel./fax :
    056 672 6461    Sekretariát
       
  e-mail :
    geria@geria.sk
  web :
    www.geria.sk
       
  IČO :
    36186899
  DIČ :
   

  2021424152

     
  Riaditeľ :
    MVDr. Kundrát Eduard
          .: webmaster | Mgr.art. Milan Juhás ::